Quant a

Costers del Priorat


Sobre nosaltres

Qui som

Costers del Priorat és un celler fundat l’any 2000 per un grup d’experimentats viticultors i emprenedors del món del vi: Enric Solé, Pau Urgell, Josep Massana, Marc Massana i Josep Ramon Sedó. Aquest nucli es completa, a partir de 2008, amb Josep Mas, enòleg d’ampli bagatge internacional.

Ús correcte del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts i serveis d’acord amb la llei, amb aquest avís legal, amb els bons costums i amb l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que s’hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, malmetre les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web de Costers del Priorat.

L’usuari s’ha d’abstenir d’obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material al qual pugui accedir a través del web o dels serveis. Per fer-ho, ha d’emprar mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet i usos diferents dels que s’hagin autoritzat expressament.

L’usuari s’ha d’abstenir de manipular dades identificatives de Costers del Priorat i dels serveis que s’ofereixen en el lloc web.

L’usuari s’ha d’abstenir de facilitar dades identificatives pròpies que no en permetin una identificació correcta.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Costers del Priorat presta el servei, com també a no dur a terme accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Costers del Priorat o de terceres persones. Costers del Priorat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquest avís legal o el que resulti d’aplicació en cada moment. Igualment, Costers del Priorat pot denegar l’accés o cancel·lar-lo a aquells usuaris que atemptin contra els drets i interessos de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis amb la seva actuació o impedir la utilització o gaudi normals del web per part d’altres usuaris.