Privacitat

Política de privacitat


Galetes

Política d’ús de cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’Usuari i que permeten que sigui el propi Usuari qui emmagatzemi la informació generada per la seva activitat a la xarxa.

Aquest lloc web pot utilitzar les següents cookies:

Cookies de rastreig externes

L’objectiu principal de les cookies de rastreig és recopilar informació sobre el comportament de navegació dels Usuaris per poder analitzar-la per a posteriors millores del web. El lloc web de Costers del Priorat utilitza un únic tipus de cookies de rastreig, les utilitzades per Google Analytics, que no recullen cap informació personal sobre els Usuaris del lloc web.

Ús correcte del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts i serveis d’acord amb la llei, amb aquest avís legal, amb els bons costums i amb l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que s’hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, malmetre les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web de Costers del Priorat.

L’usuari s’ha d’abstenir d’obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material al qual pugui accedir a través del web o dels serveis. Per fer-ho, ha d’emprar mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet i usos diferents dels que s’hagin autoritzat expressament.

L’usuari s’ha d’abstenir de manipular dades identificatives de Costers del Priorat i dels serveis que s’ofereixen en el lloc web.

L’usuari s’ha d’abstenir de facilitar dades identificatives pròpies que no en permetin una identificació correcta.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Costers del Priorat presta el servei, com també a no dur a terme accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Costers del Priorat o de terceres persones. Costers del Priorat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquest avís legal o el que resulti d’aplicació en cada moment. Igualment, Costers del Priorat pot denegar l’accés o cancel·lar-lo a aquells usuaris que atemptin contra els drets i interessos de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis amb la seva actuació o impedir la utilització o gaudi normals del web per part d’altres usuaris.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són de propietat exclusiva i mundial de Costers del Priorat i, amb caràcter enunciatiu, no limitador, també ho són el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen al web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe que contingui el lloc web estan protegits per la llei. Costers del Priorat no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot el contingut d’aquest web o d’una part constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Costers del Priorat o del titular d’aquests.